Elektronické formuláre
Vitajte na portáli elektronických formulárov mesta Košice Výhody použitia elektronického formulára: Na vyplnenie elektronického formulára použite nasledujúci postup:

Na tomto portáli nájdete elektronické formuláre, ktoré sú elektronicky zasielané do informačného systému Magistrátu mesta Košice. Ich cieľom je urýchliť a zjednodušiť vybavenie Vašej požiadavky. Formuláre sú inteligentné, rôzne výpočty, napríklad miestnych daní a poplatkov, prebehnú pri vypĺňaní automaticky.
Ak chcete vybaviť niektorý z úradných úkonov, uvedených nižšie, jednoducho vyplňte a odošlite príslušný elektronický formulár cez internet. Následne ho vytlačte, podpíšte a zašlite osobne alebo poštou. Bez doručenia v papierovej forme nebude elektronický formulár spracovaný.
Postupne Vám budú sprístupňované ďalšie formuláre a v budúcnosti ich bude možné odosielať, podpísané elektronickým podpisom, výlučne elektronicky.

Vždy je k dispozícii najnovšia verzia formulára,
zobrazujú sa len položky potrebné pre zadanú voľbu,
umožňuje zadávanie údajov pomocou číselníkových hodnôt,
poskytuje kontextovú nápovedu,
poskytuje okamžité výpočty, sumarizáciu a kontrolu zadaných údajov,
zabezpečuje konečnú kontrolu zabraňujúcu odoslaniu chybne vyplneného formulára,
poskytuje možnosť vytlačenia prípadne uloženia formulára do osobného počítača.

Vyberte si požadovaný formulár a potvrďte ho. Formulár sa vám otvorí v programe Adobe Reader*, prípadne priamo v okne internetového prehliadača.
Vyplňte formulár, prípadne priložte digitalizované prílohy k formuláru.
Formulár elektronicky odošlite stlačením tlačidla „Odoslať“ na konci formulára. Systém Vám po odoslaní vygeneruje jedinečný kód, a vaša požiadavka bude spracovaná v najkratšom možnom čase.
Formulár následne vytlačte (v Adobe Reader ikona tlačiarne vľavo hore), podpíšte a priložte vyžadované náležitosti. Toto tlačivo doručte (poštou alebo osobne) na Magistrát mesta Košice. Formulár môžete uložiť na prenosné médium a vytlačiť ho napríklad v najbližšej internetovej kaviarni.
* Na vypĺňanie formulárov používajte výhradne program Adobe Acrobat, alebo Adobe Acrobat Reader vo verzii 7.0 a vyššej, programy tretích strán môžu byť nekompatibilné. Program Adobe Reader, je bezplatný, voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť priamo u výrobcu v slovenskom jazyku na stránke www.adobe.com.

Komunálny odpad
Miestne dane
Správa komunikácií
Životné prostredie

Kontaktné údaje:   Úradné hodiny v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule:
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Číslo telefónu: 55/6419 231
Fax: 55/6419 231
e-mail: kontakt@kosice.sk
web: www.kosice.sk
Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 18:00
Štvrtok: 8:00 – 15:30
Piatok: 8:00 – 14:30
© DATALAN Digitálne mesto